SR EN

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду


Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010, 105/2021) и према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС", број68/2010, 10/2022-др.упутство) и ажураран у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС", број 68/2010, 10/2022-др.упутство ).
Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених службених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права грађана и заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Линк ка Информатору - Општинске управе општине Пријепоље
Линк ка Информатору - Скупштина општине Пријепоље

Please publish modules in offcanvas position.