SR EN

ПРИВРЕДА

ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

Број и структура предузетничких радњи по делатности на крају јула 2020. године

На крају јула 2020. године, на територији општине Пријепоље је било регистровано 1.404 активне предузетничке радње, што је за 113 предузетничких радњи односно 8,75 % већи број у односу на крај 2018. године.

Структура предузетничких радњи по делатностима на крају јула 2020. године

сс1

Аутор : Општинска управа  Пријепоље, Извор података : Републички завод за статистику

Графички приказ структуре предузетничких радњи у јулу 2020. години

Структура предузетничких радњи јул 2020

сс2

Аутор : Општинска управа  Пријепоље, Извор података : Агенција за привредне регистре

Посматрајући стрктуру предузетничких радњи, можемо видети да су на првом месту по затупљености предузетничке радње у сектору  саобраћаја и складиштење са 325 предузетничких радњи  или 23,15 %,  затим предузетничке радње у сектору трговине на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 261 предузетничких радњи тј. 18,59 %. Треће место по заступљености обухватају  радње у у сектору  прерађивачке индустрије са 222 предузетничких радњи  односно  15,81 %.

Актуелни трендови броја активних предузетничких радњи у периоду од 2010. године до 2020. године приказани су у наставку табеларно

сс3

  • Број и структура предузећа по делатности

До краја јула 2020. године, на територији општине Пријепоље је било регистровано 337 активних привредних друштава што је за 36 привредних друштава више односно за 11,96 % већи број у односу на крај 2018. године.

Структура предузећа по делатностима

сс4

Аутор : Општинска управа  Пријепоље, Извор података : Агенција за привредне регистре

Графички приказ структуре привредних друштава на крају јула 2020. год.

 сс5

Аутор : Општинска управа  Пријепоље, Извор података : Републички завод за статистику

Посматрајући структуру предузећа у јулу 2020. године, можемо приметити да је најзаступљенији саобраћај и складиштење са 110 предузећа односно 32,64%. Друга по заступљености је трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала са 89 предузећа односно 26,41% а трећe место заузима прерађивачка индустрија са 61 предузећем односно 18,1 %.

Актуелни трендови броја активних предузећа у периоду од 2010 до 2020. године приказани су у наставку табеларно

сс6

У прилогу:

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОСТИ
ПОДАЦИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Please publish modules in offcanvas position.