SR EN

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одељење за привреду и локални економски развој обавља послове на изради програма развоја делатности за које је надлежна општина;

одржавања постојећих, привлачења нових и ширења локалних пословних активности;

контакти и директна подршка локалној пословној заједници;

анализира услове на тржишту и могућност за покретање нових развојних пројеката од интереса за општину;

истражује могућност за финансирање развојних програма;  

подршка процесу стратешког планирања;

постиче и стара се о развоју туризма на територији општине;  

припрема и надзор у реализацији пројеката од значаја за локални економски развој;

,организује промотивне манифестације представљања општине на регионалном, државном и међународном нивоу;

одржава и унапређује односе са централним институцијама одговорним за економски развој;

ствара и одржава базе података обавља административне послове везане за регистрацију привредних субјеката.

Из области пољопривреде обавља послове који се односе на: израду предлога пројеката и програма у области пољопривреде, врши управне и стручне послове у области пољопривреде, тј. послове које се односе на праћење развоја пољопривреде општине Пријепоље.  

Пружа стручну помоћ правним лицима (приватним предузетницима, малим и средњим предузећима) и остваривање реализације пројекта и кредита;

ради на стварању базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању пољопривредних активности на територији општине;

даје пројекције будућих кретања и предлаже стратегију за даљи развој;

успоставља контакте и стара се за привлачење нових инвеститора у општини;

обавља саветодавне услуге за грађане и правна лица у циљу развоја пољопривреде;

решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта;

Одељење обавља и друге послове у скаду са законом и другим прописима из ових области.

Please publish modules in offcanvas position.