SR EN

СЛУЖБА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ

Санџачких бригада бб

Тел:712-893

Радно време 7 - 15 часова

1. Утврђивње права на накнаду зараде односно накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета

2. Утврђивње права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета,

3. Утврђивње права на  родитељски додатак

4. Утврђивње права на дечији додатак

5. Утврђивње права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

6. Утврђивње права на  накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

7. Утврђивање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи

8. Регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених породица

9. Утврђивање права на једнократну новчану помоћ породиљама које имају пребивалиште на територији општине Пријепоље

ЗАХТЕВИ

Захтев боловање нега детета
Захтев дечији додатак
Захтев за вештачење накнада зараде посебна нега детета
Захтев за вештачење остале накнаде посебна нега дета
Захтев једнократна ночана помоћ
Захтев накнада зараде посебна нега детата
Захтев НТБ у предшколској установи деца без родитељског старања
Захтев НТБ у предшколској установи деца корисници социјалне помоћи
Захтев НТБ у предшколској установи деца са сметњама у развоју
Захтев остале накнаде по основу посебне неге детата
Захтев остале накнаде по основу рођења и неге детета
Захтев породиљско боловање и нега детета
Захтев породиљско боловање
Захтев родитељски додатак мајка странац
Захтев родитељски додатак мајка
Захтев родитељски додатак отац
Потврда за основицу Пореска управа

Please publish modules in offcanvas position.