SR EN

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Одељење за инвестиције обавља поверене и изворне послове Општинске управе који се односе на: 

послове уређења грађевинског земљишта (припремања  програма уређења грађевинског земљишта) ;

послове  инвестиција (планирање и припремање програма инвестиција, управљање и реализација развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне  и комуналне инфраструктуре); 

послови везани за поступак јавних набавки за инвестиционе пројекте, пројекте санације и инвестиционо и друго одржавања ( припрема техничке документације и праћење реализације уговора о јавној набавци);

административно-технички послови из делокруга Одељења.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности утврђене законом и другим прописима из ових области.

Please publish modules in offcanvas position.