SR EN

ИНФРАСТРУКТУРА

1ооо

Од укупне мреже путева у општини која је дуга 497,200 км, 23,3% чине државни путеви IB реда (IB бр.23 и IB бр.29), 5,2% IIА реда, а општински 71,5%. Што се тиче заступљености савременог коловоза стање државних путева IБ реда је прилично добро и савремени коловоз чини 75,800 км односно 65,3 % укупне дужине . Код државних путева IIА реда у Пријепољу, савремени коловоз има дужину од 15,700 км што представља 60,4 % укупне дужине. Код општинских путева 151,700 км путева направљено је од савременог коловоза, што представља 42,7 % у односу на укупну дужину општинских путева. С обзиром на стање општинских путева у окружењу, стање општинских путева у Пријепољу је на задовољавајудем нивоу. Путна мрежа повезује сва насеља на подручју општине Пријепоље.

Државни путеви:

 • IБ23-Бистрица Пријепоље-Коловрат-Бродарево-Барски мост(граница са Црном Гором)-45,306 км;
 • IБ29-Јабука(граница са Црном Гором)-Коловрат(Пријепоље)-18,092км;
 • IIА200-Пријепоље-Манастир Милешева-Аљиновићи-21,779 км:

- изграђени део Пријепоље-Манастир Милешева-7,439км;

- неизграђени део Манастир Милешева- Аљиновићи-14,340км;

 • IIБ407-Миоска-Матаруге-Боретино брдо-Биов гроб (граница са Црном Гором)-18,850км:

          - изграђени део Миоска-Матаруге-12,150км;

           - неизграђени део Матаруге-Боретино брдо-Биов гроб (граница са Црном Гором)-6,700км;

 • део - IБ29-Суви бор-Аљиновићи(граница са општином Сјеница)-8,130км.

Општински путеви I реда  задовољавају следеће критеријуме:

 • Повезивање територије више месних заједница (заједница насеља) са државним путем,седиштем општине или са суседном општином;
 • Повезивање седишта месне заједнице са државним путем;
 • Повезивање седишта месне заједнице са месном заједницом која је повезана са државним путем или седиштем општине;
 • Могућност прихватања саобраћаја са државних путева у ванредним ситуацијама;
 • Одвијање градско-приградског аутобуског превоза;
 • Могућност кружног повезивања са путем истог или вишег реда.

Општински путеви II реда задовољавају следеће критеријуме:

 • Повезивање два или више насељених места унутар месне заједнице утврђених Одлуком о месним заједницама, са путем вишег реда.

Некатегорисани путеви:

Некатегорисани путеви  представљају путеве који повезују насеља унутар месне заједнице, бициклистичке и пешачке стазе,сеоске, пољске и шумске путеве, путеве на насипима за одбрану од поплаве, и друге путеве који се користе за саобраћај, а који нису категорисани као  општински путеви.

Сеоски главни путеви су углавном категорисани кроз општинске путеве.Сви остали путеви поред повезивања засеока и група домаћинстава, велики прој се односи и на пољопривредне па и шумске путеве.Тачна евиденција колико је нама познато непостоји и врло је тешко тачно утврдити дужину таквих путева.

У следећој табели можемо видети дужину државних , општинских и некатегорисаних путева и градских саобраћајница:

Категорија пута

Дужина (km)

Учешће у мрежи(%)

Државни путеви

112,2

23(без некат.и улица)

Општински путеви

382

77(без некат.и улица)

Градске саобраћајнице

23

 

Некатегорисани путеви

Укључујући и сеоске, шумске и др. путеве

620 (ради се о процени)

 

 

Укупна дужина железничке мреже у општини износи 41,5 км и електрифицирана је читавом дужином. У општини Пријепоље постоје две железничке станице. Главна железничка станица у Пријепољу и теретна станица на Коловрату.

У прилогу:
OPŠTINSKI Putevi I reda
OPŠTINSKI Putevi II reda

Please publish modules in offcanvas position.