SR EN

КАКО ДО ДОКУМЕНТА

ulay

ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

Радно време 7 - 15 часова

ШАЛТЕР БР. 1  ПРИЈЕМНА СЛУЖБА

Опис послова:

- Пријем поднесака

- Давање обавештења грађанима у вези попуне образаца

- Усмеравање грађана код надлежних референата

ШАЛТЕР БР. 2 ПИСАРНИЦА

Опис послова:
- Пријем и завођење поште

- Распоређивање поште по одељењима општинске управе

- Праћење плаћања такси за поднеске

ШАЛТЕР БР. 3 МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис послова:

- Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих

- Издавање уверења о држављанству

- Издавање уверења о слободном брачном стању

- Заказивање венчања

ШАЛТЕР БР. 4 ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА

ШАЛТЕР БР. 5 ПОСЛОВИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

ШАЛТЕР БР. 6 ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ШАЛТЕР БР. 7

Опис послова:

- Давање информација о основним условима за уређење простора за изградњу објеката

- Пријем захтева за издавање одобрења за изградњу објеката за физичка и правна лица

- Пријем захтева за издавање одобрења за изградњу и постављање привремених објеката

- Пријем захтева за издавање употребних дозвола за све врсте објеката чије је одобрење за изградњу издала Општинск управа

- Пријем захтева који су у вези са радом инспекцијских служби

- Контрола техничке документације за подношење захтева под тачком 2. 3. 4 и 5

- Давање обавештења у вези са пословима које обавља Одељење за урбанизам, имовинско - правне и стамбено - комуналне послове

- Давање обавештења у вези са пословима које обављају инспекцијске службе

ШАЛТЕР 8. ПОСЛОВИ ПРИВРЕДЕ

Опис послова:
- Давање информација и пружање помоћи у вези са подношењем захтева за пререгистрацију фирме

- Давање информација и пружање помоћи у вези са подношењем захтева за оснивање фирме

- Давање информација и пружање помоћи у вези са подношењем захтева за измену података о фирми

ШАЛТЕР 9. ПОШТА СРБИЈЕ

Опис послова:
- На шалтеру поште грађанима је омогућено да врше све врсте плаћања.

Please publish modules in offcanvas position.