SR EN

18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


  24.11.2022. године ( четвртак )

XВИИИ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Седница ће се одржати у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

     Д   Н  Е  В   Н   И      Р  Е   Д

 • РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 2022-2029 ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2022.ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ, БЕЗ НАКНАДЕ, СА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ НА ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПОЛИМЉЕ“ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА 2021.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2022/202ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА:

               -ОШ“ МИЛОСАВ СТИКОВИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ

               -ОШ“ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“ ПРИЈЕПОЉЕ

               -ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА(материјал у прилогу);

 • ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

Прилог: Извод из записника са седамнаесте седнице Скупштине општине, тонски запис-ЦД са седамнаесте седнице Скупштине општине, ЦД-План развоја општине Пријепоље 2022-2029, одговор на одборничко питање.

МАТЕРИЈАЛ

Please publish modules in offcanvas position.