SR EN

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


 ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 


 

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.-закон ,47/2018 и 111/21-др закон), члана 108.став 5. Статута општине Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“, број 3/19,3/21 и 6/22) и члана 16. Одлуке о месним заједницама („Службени гласник општине Пријепоље“, број 12/2010 и 2/2018) доносим

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

 

I

Расписујем изборе за савете месних заједница на територији општине Пријепоље: Аљиновићи, Велика Жупа, Бабине, Бродарево, Гостун, Дренова, Завинограђе, Ивање, Јабука, Каћево, Косатица, Коловрат, Камена Гора, Мијане, Матаруге, Милешево, Милошев До, Орашац, Правошево, Пријепоље, Расно, Сељашница, Седобро, Слатина, Сопотница, Страњани, Тоци, Звијезд, Хисарџик и Џурово за 20.новембар 2022.године.

II

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

III

Изборе за савете месних заједница спровешће Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на основу одредаба Одлуке о месним заједницама  („Службени гласник општине Пријепоље“, број 12/2010 и 2/2018).

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.

Број: 020-137/22

Датум: 20.09.2022.године.

Скупштина општине Пријепоље

Председник

Изудин Шантић

 

Please publish modules in offcanvas position.